Család, vagy hatalom – Mi a fontos a férfiaknak?

Nem csak a nőknek, de a férfiaknak is elég sok fronton kell helytállniuk az életben.

Nem csak a nőknek, de a férfiaknak is elég sok fronton kell helytállniuk az életben. Sikeresnek lenni a munkában, önmegvalósítani, előteremteni az anyagi feltételeket, ugyanakkor a magánéletben figyelmes, szerető társnak lenni – és később példát mutatni a cseperedő gyerekeknek. Ebben az összetett rendszerben mégis hol van a férfiak fókusza? Mi a fontossági sorrend az életükben? Lássuk, hogy nyilatkoztak minderről a férfiak!

A Férfiak életközépi válságban – a számvetés kora című kutatásunkban tettük fel a kérdést, hogy mi a fontossági sorrend az életükben. 557 férfi töltötte ki a kérdőívet, amelynek egyik legizgalmasabb részében az általunk felkínált területeket kellett fontosság szerint rangsorolniuk (pihenés, utazás, pénz, siker, család, szexualitás, egészség, önmegvalósítás, hatalom). Kíváncsian vártuk, hogy vajon bebizonyosodik-e, hogy a férfi életében a család a legfontosabb? Vagy talán igaz az állítás, hogy a férfi úgy gondolja, az értékét az szabja meg, hogy mennyire sikeres? Esetleg az derül ki, hogy a szexualitás a legfontosabb számukra?

Nos, a jó hír, hogy a legnagyobb arányban – a válaszadók 30%-a – a családot helyezték első helyre, az életükben a legfontosabb szerepe a családnak van. És ezt nem csak a házasságban élők mondták, hanem az egyedülállók is így gondolják! A család a feltétel nélküli, kölcsönös szeretetet, a védelmet jelentő összetartozást és a boldogságot szimbolizálja.

Meglepő viszont, hogy a család után a férfiak számára a hatalom következi a rangsorban – a válaszadók 24 %-a tette ezt első helyre. Érdekes kérdés, hogy vajon mit is értenek ez alatt. Talán a hatalom annyit jelent, hogy a férfi uralkodik saját élete felett? És persze sokan a sikert a hatalommal is azonosíthatják. Hatalom lehet a társ, partner felett is – itt hangsúlyoznánk ennek pozitív értelemben vett fogalmát (a férfi a család óvója, a pénz előteremtője, aki ha elveszíti az erejét, akkor nem tudja betölteni férfi szerepkörét).

Az első helyre ezután az egészség fogalmát sorolták, majd következett a pihenés, az önmegvalósítás, a pénz, az utazás, a szexualitás és a siker. Micsoda? A szex a sor végén kullog? Ez valóban meglepő, hogy mindössze 22 férfi sorolta első helyre a szexualitást, miközben kézenfekvő, hogy mennyire fontos életterület ez számukra. Alaposan megvizsgálva a válaszokat, kiderült, hogy annak ellenére, hogy első helyre kevesen sorolták, viszont 2. legfontosabbként 73-an jelölték meg, 3. legfontosabbként pedig 113-an. Így bizonyítást nyert, hogy ugyan nem jellemző, hogy első helyen szerepelne a férfiaknál a szex a fontossági létrán, viszont sok férfinél az első 3 legfontosabb tényező között találjuk.

A kutatás eredménye talán összecseng azzal a humánspecifikus tulajdonsággal, hogy nálunk, embereknél a magasabb rendű szükségletek és célok (mint a család, vagy a szoros emberi kapcsolatok szükséglete) felülírhatják az alapszükségleteket (mint amilyen a szexualitás). Ön mit válaszolt volna a kérdőívben? Mi az Ön számára a legfontosabb?