Jogi nyilatkozat

Tisztelt Honlap Látogató!

Kérjük, figyelmesen olvassa el jogi és adatkezelési nyilatkozatunkat mielőtt weboldalunkat használja! Mivel Ön ránk talált és oldalainkon böngészik, mi úgy tekintjük, hogy a honlapokra való belépéssel, a látogató maradéktalanul és feltétel nélkül elfogadja az oldal használatára és az azon található valamennyi szellemi termékre vonatkozó következő szabályokat, illetve jogszabályi előírásokat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a www.partanacsado.hu, a www.partanacsado.com,www.privatnexus.hu, www.szentgyorgyiedit.hu, www.tothmelinda.hu, www.eletkozep.hu,  weblapok egymáson keresztül is elérhetőek, így a lentiekben felsorolt szabályozás minden domain néven üzemeltetett weboldalra egyaránt vonatkozik.

www.partanacsado.hu tanácsadó portál Üzemeltetője,  Szerzője  és Tulajdonosa (továbbiakban Üzemeltetője) tájékoztatja Önt, hogy a www.partanacsado.hu honlap látogatásával, a weboldalainak böngészésével egyúttal Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat – melyeket a honlap Üzemeltetője önmagára nézve kötelezőnek ismer el – valamint hozzájárul ahhoz, hogy a weblapot kizárólagosan magáncélra használja, (abban az esetben is, ha Ön nem regisztrált felhasználója, előfizetője az oldal egyik szolgáltatásának sem), elismeri és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képzi.

  1. Szerzői jogok és általános jogi tájékoztatás; az oldalak használatának feltételei:

Az oldal Üzemeltetője Privátnexus Mentálhigiénés Szolgáltató Betéti Társaság Nyilvántartja a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága a  18-06-103692 Cg. számon) rajta kívül szerzőnek és tulajdonosnak minősül Szentgyörgyi Edit vezető tanácsadó és Tóth Melinda vezető tanácsadó is (a honlapon: Szerző).

A www.partanacsado.hu weboldal, annak  tartalma vagy bármely részlete – beleértve a képeket, a grafikákat, a céglogót, a szöveges tartalmakat, és ezekbe bele nem értendő szöveges vagy képes elemet – a Szerző tulajdonát képezik és a szerző jog védelme alatt állnak. A www.partanacsado.hu annak Üzemeltetője fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen technikával történő másolásával illetve terjesztésével kapcsolatos jogot, ennek megfelelően az ehhez fűződő szerzői jogok gyakorlására kizárólag a weboldal Üzemeltetője jogosult. Az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül mindezen szerzői tartalmak másolása, az oldal forráskódjának és egyéb részeinek bármely formában történő felhasználása, így különösen ismételt felhasználása, ún. tükrözése (technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz történő újraközvetítése), bármilyen megosztása, reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, tárolása, értékesítése az Üzemeltető külön, kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos.

A megosztás tilalma alól kivételt képez a www.facebook.com oldalon található képek, állapotfrissítések megosztása, azonban ezen webhelyen található, a weboldalra mutató, utaló fotók, grafikák, tartalmak sem használhatóak fel előzetes engedély nélkül saját termék, webhely, facebook profil reklámozására, akár üzletszerű, akár személyes célú hirdetésről van szó.

A weboldal üzemeltetője nem járul hozzá a weblap tartalmának üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az Üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. Ennek megvalósítása díjköteles tevékenység.

A weboldal design-ja a szerzői jogvédelem szerint képzőművészeti alkotásnak minősül, ezért külön védelmet élvez. A weboldal mint egyedi összeállítás, gyűjteményes műnek számít, ezért külön védelmet élvez. A weboldal designja mint számítógépes grafikával létrehozott képzőművészeti alkotás az Üzemeltető tulajdonában áll. Kérjük, különösen ügyeljen a szerzői jogi oltalom és a védjegyoltalom alatt álló tartalmak jogszerű használatára! Az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, forráskódja szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogtulajdonos írásos engedélye nélkül az oldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, további felhasználása szigorúan tilos! Az oldal szerkesztője és szomszédos jogainak jogtulajdonosa Pócsik Emese, designstreet.hu.

A weboldal Üzemeltetője kifejezetten beleegyezik, hogy az oldal látogatója, felhasználója a saját személyes használatára a szabad felhasználás körében ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait a saját számítógépén tárolja, vagy onnan kinyomtassa, ezekből magáncélra hasznos információkhoz jusson. A felhasználó a weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult sem az így kapott információ, sem a  tartalom többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek vagy személyek kizárólagos tulajdonát képezik. Ennek megfelelően a honlap Üzemeltetője és Tulajdonosa által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket a honlap Üzemeltetője és Tulajdonosa írásos engedélye nélkül felhasználni tilos.

A weboldal Üzemeltetője fenntartja a jogot ahhoz, hogy weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Csak annyiban garantáljuk a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, amennyire számunkra is azt a weboldal motorját biztosító szolgáltató cég teszi. A weboldal Üzemeltetője nem vállal felelősséget olyan harmadik fél által létrehozott továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikálható tartalmakért, amelyekhez weboldalaink kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A weboldaltól értesüléseket átvenni, idézni kizárólag a weboldalra való hivatkozással együtt lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az átvevő az átvett információt eredeti formájában megtartja és www.partanacsado.hu egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Harmadik személyek a www.partanacsado.hu főoldalára mutató linket előzetes engedéllyel helyezhetik el a saját felületen, link oldalakon és egyéb, témába vágó weboldalon.

A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Tulajdonos minden esetben követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 50.000 Ft + ÁFA, azaz napi ötvenezer forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

Az oldalon közzétett ismertetők, adatok, szolgáltatások tájékoztató jellegűek, az esetleges pontatlanságokért a Szerző felelősséget nem vállal.

A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a weblap üzemeltető cég székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság eljárásának.

  1. Adatvédelmi nyilatkozat

feltöltés alatt

  1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele

feltöltés alatt

  1. Publikációk, hirdetések megjelentetése a weboldalon

feltöltés alatt

Jelen jogi nyilatkozat 2015. december 13.napjától irányadó.